• 26 May 2018, 05:18:57
Hoşgeldin, ziyaretçi! Lütfen oturum aç yada kayıt ol.

Reklamlar

* UYARI ! UYARI ! UYARI !


DİKKAT !!!

Kayıt olurken kullanıcı isminizi isim soy isim şeklinde girmeniz gerekmektedir.


Örneğin : Hasan KORKMAZ


Aksi taktirde üyeliğiniz onaylanmayacaktır.


ÜYELİK İŞLEMLERİ İÇİN GİRDİĞİNİZ E-POSTANIZI KONTROL EDİNİZ !


Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1- Evcilsevgisi.com Uluslararası hayvan haklarının realitede yaşama geçirilmesi ve hayvan sevgisini yüreğinde taşıyan gönüllü Ad ve Soyadı ile üye olmuş, diğer üyeler ile saygı ve ahlak kuralları içerisinde iletişim kurmaya gönüllü bireylerden oluşur. Site kuruluş amacı dışına taşan siyasi, dini, mezhep taassubu taşıyan, Ülke bütünlüğünü zedeleyen, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı menfi mesajların yayınlanmasına müsaade edilmez.
MADDE 2- Evcilsevgisi.com ticari amaca hizmet eden bir site değil, tam aksine bir paylaşım sitesidir. Site Yönetim Kurulu yayınlanan mesaj ve yapılan satış işlemlerinin kontrolünü yapar. her üye yayınladığı mesajdan kendisi sorumlu olup, mesajların içeriğinden ve gerçekleşen satış işlemlerinden Evcilsevgisi.com sorumlu tutulamaz.
MADDE 3- Site, bilgi paylaşımı ve ürün, hayvan temini konularında üyelerine hizmet verir.
MADDE 4- SATIŞ KURALLARI
a)Sitede, tüm hayvanlar ile her türlü bitki, sebze, meyvelerin üretimi, bakımı, beslenmesi, pazar alanları, hastalıkları, temini gibi konularda bilgi paylaşımı olabileceği gibi bitki ve hayvanların satışına ait bölümler açılabilir. Ancak satış bölümünde üyelerin hangi tür ilanları hangi şekilde ve ne kadar süre ile yayınlayabileceğine ilişkin konuları site yönetimi düzenler.
b)Herhangi bir kanatlı satan üyenin, kanatlıyla ilgili bilgileri açık bir şekilde yazarak mümkünse fotoğrafını ekleyerek istediği fiyatı belirtmesi ve teklif alması gerekmektedir.
c)Sitede açık artırma şeklinde satış yapılamaz. Sitemizde herhangi bir firma ya da çalışanı reklam veya satış amacı ile fiyat belirtemez, ilan veremez. Üyelerimizin satış ilanlarında belirtilen özellikler veya fiyat hakkında eleştiri amaçlı yorum yapılamaz
d)Ticari amaçla ilan veren üyenin üyeliği dondurulur, gerekiyorsa üyeliği iptal edilir. Ayrıca alınan karar gereği alım-satım alanı belli mesaj ve üyeliğe göre aktif olacaktır, bu nedenle başkasının yerine ilan verme vb. durumlar olursa veren ve verdiren yaptırıma maruz kalacaktır.
e)Site üzerinden yapılan alım-satımlarda tüm sorumluluk alışverişi yapan taraflardadır, bu alışverişin olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasından Evcilsevgisi.com sorumlu tutulamaz.
MADDE 5- Site üyeleri çevre konularında da duyarlı olarak bu alanda çalışmalarını yayınlayabilirler.
MADDE 6- Site üyeleri kültürel faaliyetler (Yemekli ve çaylı toplantılar, yurtiçi geziler, piknikler, sportif faaliyetler ve sosyal aktiviteyi artırıcı programlar ve yarışmalar düzenlemek, eğlence gecesi, avcılık, dağ gezileri, balıkçılık, piknik, ev ziyareti vs) yapabilirler. Bu faaliyetlere katılmaya veya düzenlemeye hiç kimse zorlanamaz.
MADDE 7- Site üyeleri herhangi bir şehirde bir başka üyenin başına gelebilecek ölüm, ağır hastalık, yaralanma, kaza ve doğal afetler gibi durumlarda maddi ve manevi yardımları ile yanlarında olabilirler. Bu yardımların ne şekilde toplanacağı ve teslim edileceğine ilişkin hükümleri site yönetimi düzenler. Bu amaçla oluşturulacak fonun yönetimi yönetim kuruluna aittir
MADDE 8- Site yönetimi, sitede farklı sektörlere ait firmaların reklamlarını alarak gelir sağlayabilirler. Bu firmalar; genel ahlaka aykırı faaliyet gösteren, ülke bütünlüğüne yönelik tehdit içeren, suça karışmış kurum ve kuruluşlar olamaz. Elde edilen reklam gelirinin nerede harcanağı site yönetim kurulunca kararlaştırılır. Site denetleme kurulu gelir ve gider hesaplarını her zaman denetleyebilir ve raporunu site de yayınlayabilir.
MADDE 9- Site yönetimi, dernekleşme yolunda gerekli çalışmaları yapmaya yetkilidir.
MADDE 10- Mesajlarda küfür, argo veya kişilik haklarını zedeleyici nitelikte kelimeler kullanılamaz, saygısız ve seviyesiz davranılamaz. Bu tip mesajlar herhangi bir bilgilendirme yapmadan silinir. Bu gibi durumlarda yönetim kurulu tarafından uyarı yapılmadan üyenin üyelikten çıkarılmasına karar verilebilir.
MADDE 11- Evcilsevgisi.com tüm Türkiye de hayvan sevgisini aşılamak ve üreticilerini tanıştırmak için fuarlar, seminerler ve toplantılar düzenler, konferanslar tertip eder, düzenlenmiş olan fuar, seminer, konferans ve benzeri toplantılara katılır, tebliğler sunabilir.
Aynı amacı paylaşan gönüllü grupları ile benzer amaçlara hizmet eden her türlü kurum ve kuruluşlarla amaç birliği içerisinde gönüllülük esasına dayalı federatif organizasyonlar yapabilir.

MADDE 12- ÜYELİK- Site üyeleri gerçek isim ve soy isimleri ile üye olup, site yönetimi tarafından istenilen diğer bilgileri de vermek zorundadırlar. İstenilen bilgileri vermeyen ya da yanıltıcı bilgiler veren üyeler hakkında karar site yönetimi tarafından verilir. Evcilsevgisi.com iun kullanıcılara sunduğu tüm özelliklerden tam anlamıyla faydalanabilmek için üyenin geçerli bir e-mail adresi bulunmalıdır. E-mail adresinin geçersiz olması halinde üye bu konuda uyarılır. Uyarıdan itibaren 3 gün içerisinde kendisine ait geçerli bir E-mail adresi bildirmeyen üyenin üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından son verilir.
MADDE 13- Hiç kimse siteye üye olmaya ve sitede üye kalmaya zorlanamaz. Her üye üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Site üyeleri eşit haklara sahip olup, Siteye üyelik hakkını kaybedenler ile site tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkartılanların sitedeki üyelikleri sona erer.

MADDE 14- Üyeler arasında din, dil, ırk, renk, cinsiyet. Mezhep aile ve sınıf farkı gözetilemez.
MADDE 15- Saygı ve ahlak kuralları içerisinde iletişim kurmayan, diğer site üyelerine ima yoluyla dahi olsa hakaret eden aşağılayan, site yönetimine ve diğer üyelere yanıltıcı bilgiler veren, ticari ahlaka uygun davranmayan kişilerin üyelikleri site yönetimi tarafından silinir. Bu kişiler yaptığı tüm yazışmalar ile kişi bilgileri, adli mercilerce veya kolluk kuvvetleri tarafından istenildiği taktirde verilir.
ÜYELİKTEN ÇIKMA 
MADDE 16- Üye kendi isteğiyle üyelikten her zaman çıkabilir. Bu durum Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir..
a.-Üyeolikten çıkartılan veya çıkan üyelerin mesajları veya ekledikleri resimleri hakkında bütün tasarruf Evcilsevgisi.com a aittir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE 17- Aşağıdaki hallerde üreticiler üyelikten çıkarılabilir.
a)Sözleşmede yer alan hükümleri yerine getirmemek.
b) Evcilsevgisi.com aleyhine faaliyet göstermek.
c)Site talimatlarına uymamak.
d) Evcilsevgisi.com ve üyelerine karşı olan taahhütlerini yerine getirmemek.
e) Üyeliği düşen üyenin yayınlamış olduğu resimlerin yayınlanması yönetim kurulunun tasarrufundadır.
f) Üyeliği silinen üyenin iletişim bilgileri otomatikman siteden kaldırılır.

MADDE 18- GENEL VE KİŞİSEL İLETİLERDE DİKKAT EDİLECEK ESASLAR
Üye olmayanlar forumlara katılamaz. İletilerde yasa dışına çıkılması, yasal olmayan yöntemler önerilmesi halinde üye uyarılır ve üyeliği belirli bir süre askıya alınır. Yasa dışına çıkma halinin vehametine göre üyelikten çıkarma dahil her yaptırım uygulanabilir.
İletilerde kişi hak ve özgürlükleri ihlal edilemez argo kelimeler kullanılamaz , sözlü sataşma gibi kavgaya, söz dalaşına sebep olabilecek maksadını aşan sözler sarf edilemez, bir tartışma ile ilgili iyi niyetli bile olsa yapılan yorumlarda, lakayt konuşmalar, bilinçsiz hitaplar sarf edilemez, bu iletiler yönetim tarafından silinir ya da düzenlenir. Bahsedilen uygunsuz iletileri gönderen kullanıcının üyeliği kısa süreli olarak askıya alınır. Aynı davranışların tekrarı halinde Yönetim Kurulu tarafından herhangi bir ihtara gerek kalmadan üyenin üyeliğinin sonlandırılmasına karar verilir.
1. Foruma eklemeyi düşündüğünüz konunun daha evvel açılmadığının kontrolünü arama motoru kullanarak mutlaka yapınız.             
2. "Help, yardım, lütfen bakar mısınız, mutlaka bakın " ve bunun gibi başlıklar kullanmayınız.
3. Konu içeriğini en iyi şekilde yansıtacak başlıklar seçmeye özen gösteriniz.
4.Konu başlıklarında değişik şekiller, uzatmalar ve büyük harfler kullanmayınız.
5. Açmış olduğunuz konuyu forumun başka bir bölümünde tekrar açmayınız. Başlıklar farklı olsa da, içeriği aynı olan konular da dahildir.
6. Konuyu ilgili bölüme açmalı, nereye açacağınızı bilemiyorsanız mutlaka moderatorlerden yardım istemelisiniz.
7. Mesajlarınız Türkçe ve okunaklı olmalıdır. Mesajlarda aşırı ve lüzumsuz "smile v.b. işaretler" kullanılmamalıdır.
8. Hakaret, kırıcı söz, küfür, amacını aşan tartışma ve benzeri içeren mesajlar anında silinir ve gereken yapılır.